O nás

Naše ambulance je bezbariérová


Lékaři:

MUDr. Miloslav Matoušek - sudé kalendářní týdny
MUDr. Jan Pavlovič - liché kalendářní týdny
MUDr. Věra Houfová - vybrané dny, viz. ordinační hodiny níže

 

Vstup posledního pacienta do ordinace je standardně 15 minut před koncem pracovní doby bez ohledu na příchod do čekárny.

Ordinační hodiny:

Ordinační hodiny během letních prázdnin:

Pondělí: 8 - 16
Pondělí:
8 - 14
Úterý: 16 - 20
Úterý:
16 - 19
Středa: 8 - 16
Středa:
8 - 16
Čtvrtek: 16 - 20
Čtvrtek:
16 - 19
Pátek: 8 - 14
Pátek:
8 - 12

Úterý nebo ètvrtek 13.00 - 16.00 hodin POUZE pro objednané pacienty.
Indikaèní poradna, podrobnìjší vyšetøení, delší a rozsáhlejší výkony,
pøevazy rozsáhlých chronických ran.

Úterý nebo čtvrtek 13:00 - 16:00 hodin POUZE pro objednané pacienty. Indikační poradna, podrobnější vyšetření, delší a rozsáhlejší výkony, převazy rozsáhlých chronických ran.

Pauza na oběd 30 minut cca od 12:00 do 12:30, +/- 15 minut dle aktuální situace v čekárně.


Smluvní pojišťovny:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČPZP 205
Oborová zdravotní pojišťovna OZP 207
Vojenská zdravotní pojišťovna VoZP 201
Všeobecná zdravotní pojišťovna VZP 111
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky ZPMVČR 211

Se zdravotní pojišťovnou 209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - nemáme uzavřenou smlouvu, ale její pojištěnce ošetřovat můžeme a pojišťovna nám péči proplácí.

Ošetřujeme tedy bez omezení pojištěnce všech zdravotních pojišťoven.