O nás

Naše ambulance je bezbariérová


Lékaři:

MUDr. Miloslav Matoušek - sudé kalendářní týdny
MUDr. Jan Pavlovič - liché kalendářní týdny
MUDr. Věra Houfová - vybrané dny, viz. ordinační hodiny níže

 

Ordinační hodiny:

Ordinační hodiny MUDr. Houfové:

Pondělí: 8 - 16
. . .
Úterý: 16 - 20

Středa: 8 - 16

Čtvrtek: 16 - 20

Pátek: 8 - 14


Úterý nebo ètvrtek 13.00 - 16.00 hodin POUZE pro objednané pacienty.
Indikaèní poradna, podrobnìjší vyšetøení, delší a rozsáhlejší výkony,
pøevazy rozsáhlých chronických ran.

Úterý nebo čtvrtek 13:00 - 16:00 hodin POUZE pro objednané pacienty. Indikační poradna, podrobnější vyšetření, delší a rozsáhlejší výkony, převazy rozsáhlých chronických ran.


Smluvní pojišťovny:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČPZP 205
Oborová zdravotní pojišťovna OZP 207
Vojenská zdravotní pojišťovna VoZP 201
Všeobecná zdravotní pojišťovna VZP 111
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky ZPMVČR 211