Pandemie Koronaviru

Vážení klienti, na základě doporučení České lékařské komory i vlády České republiky, kdy je třeba omezit kontakt mezi lidmi, kteří se nutně nemusí potkat, musíme maximálně omezit veškerou neakutní péči a plánované výkony. Z toho plynou následující opatření. Ordinační hodiny budou do odvolání omezeny na pondělky, středy a pátky od 8 do 14 hodin. Úterky a čtvrtky bude zavřeno. Měli bychom ošetřovat pouze akutní potíže a zajišťovat převazovou péči.  Žádáme Vás, pokud máte příznaky respiračního onemocnění, jste v karanténě, nebo pokud jste s takovým člověkem byli v posledních 2 týdnech v kontaktu a nemáte akutní chirurgické potíže, odložte svou návštěvu ordinace na dobu minimálně 2 týdnů. Pokud máte akutní potíže a nesplňujete výše jmenované podmínky, do čekárny vstupujte vždy s rouškou. Pokud v čekárně budou jiní pacienti, snažte se držet si bezpečnou vzdálenost. Pokud splňujete výše jmenovaná rizika a potřebujete ošetřit, nevstupujte prosím do čekárny mezi ostatní klienty a domluvte se s námi telefonicky na čísle 491 812 632 na způsobu ošetření, bude-li to možné, vyjdeme Vám vstříc. Máme ochranné prostředky nejnižšího řádu, tedy chirurgické roušky, a pouze 4 respirátory N95. Pokud by došlo k nákaze kohokoli z nás, znamenalo by to pochopitelně okamžité uzavření ambulance a tudíž nedostupnost péče pro Vás jako pacienty. V případě jakýchkoli změn Vás ihned budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek. Sledujte je tudíž pravidelně, ideálně před každou návštěvou naší ambulance.

Prosíme, abyste se chovali zodpovědně, chráníte tím zdraví nás všech.

Děkujeme za pochopení, Chirurgie Jaroměř s.r.o.