Ceník placených výkonů

 

Aplikace náušnic: 200 Kč
Piercing: 300 Kč
Pojistka úrazová, bodové hodnocení: 200 Kč
Vyplnění trvalých následků a jiné posudky: 300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace: 300 Kč
Ošetření drobných tržných ran tkáňovým lepidlem: 300 Kč
Sklerotizační látka na varixy:

150 - 600 Kč - dle použitého množství,
- na konkrétní cenu je možné se dotázat předem

Odstaranění znamének bez zdravotní indikace *: 600 Kč
Větší výkon na počkání bez objednání **: 300 Kč
Vyšetření znamenék dermatoskopem:

1-3 znaménka 300 Kč, každé další 50 Kč

Ambulantní flebectomie - objednaný výkon po konzultaci: 1000 - 4000 Kč dle domluvy před výkonem

 

*/ Jde o výkon, který nemůžeme vykázat pojišťovně, tedy o odstranění znamének bez doporučení odborného lékaře či bez našeho doporučení. Ze zdravotní indikace lze odstranit kožní a podkožní útvary nejasného chování, podezřelé pigmentové névy nebo jiné útvary, které způsobují zdravotní potíže, jsou traumatizované, nebo jsou na místech, kde vadí při běžných činnostech, jako oblékání, česání, chůze, ...

**/ Zpravidla jde o neakutní výkon vyžadující lokální anestezii - nejčastěji excize znamének. Přednost mají objednaní pacienti. O provedení výkonu rozhodne lékař dle vytížení ambulance (je třeba brát ohled i na ostatní pacienty). Netýká se, samozřejmě, akutních ošetření - úrazy, abscesy, ...

Pozn.: .